Eventdaten Saison 2021


Oktober 2021

 

01.10.2021

Viva Italia

 

03.10.2021

Brunch-Schiff ganz speziell

 

08.10.2021

Wild-Buffet

 

10.10.2021

Brunch-Schiff ganz speziell

 

29.10.2021

Fondue à discretion oder Raclette "Walliser Art"

 

31.10.2021

Winter-BrunchNovember 2021

 

05.11.2021

Fondue Chinoise oder

Gourmet-Grillschmaus

 

07.11.2021

Winter-Brunch

 

12.11.2021

Fondue à discretion oder Raclette "Walliser Art"

 

19.11.2021

"Happy-Rhy" Night-Dinner

 

21.11.2021

Winter-Brunch

 

26.11.2021

Wild-BuffetDezember 2021

 

03.12.2021

Fondue Chinoise oder

Gourmet-Grillschmaus

 

05.12.2021

Winter-Brunch

 

17.12.2021

Fondue à discretion oder Raclette "Walliser Art"

 

19.12.2021

Winter-Brunch